ĐỘI NGŨ


Mặc dù với chỉ hơn 4 năm phát triển, nhưng Eco Mobile có nhiều nhân sự gắn bó với cấu trúc linh động, bền vững. Dưới đây là danh sách các nhân sự chính thức và thời gian bắt đầu làm việc tại Eco Mobile:

Vũ Văn Tường

(Founder)
Từ tháng 4/2017

Vũ Minh Hải

(Designer)
Từ tháng 11/2017

Nguyễn Văn Trung

(Developer)
Từ tháng 3/2018

Vũ Thị Ánh Nguyệt

(Product Owner)
Từ tháng 4/2018

Phạm Thanh Tân

(Developer)
Từ tháng 4/2018

Bùi Chí Hướng

(Product Owner)
Từ tháng 8/2018

Nguyễn Thị Thu

(Product Owner)
Từ tháng 10/2018

Nguyễn Đức Lâm

(Developer)
Từ tháng 6/2019

Nguyễn Hồng Hà

(Developer)
Từ tháng 6/2019

Nguyễn Hữu Chính

(Developer)
Từ tháng 7/2019

Chu Hồng Phúc

(Product Owner)
Từ tháng 10/2019

Nguyễn Ngọc Tú

(Designer)
Từ tháng 12/2019

Bùi Thị Lan Anh

(Product Owner)
Từ tháng 12/2019

Trần Vũ Nam Anh

(Product Owner)
Từ tháng 6/2020

Nguyễn Văn Tình

(Developer)
Từ tháng 8/2020

Hồ Lê Huy

(Designer)
Từ tháng 10/2020

Nguyễn Quang Huy

(Developer)
Từ tháng 9/2020

Hoàng Thu Trang

(Product Owner)
Từ tháng 12/2020

Nguyễn Triều Vũ

(Designer)
Từ tháng 3/2021

Tống Thị Thu Uyên

(Designer)
Từ tháng 3/2021

Trần Huy Hoàng

(Developer)
Từ tháng 3/2021

Bùi Thị Thuý Trinh

(Designer)
Từ tháng 4/2021

Nguyễn Thị Nhung

(HR)
Từ tháng 8/2021

Ngô Đức Duy

(Designer)
Từ tháng 9/2021

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

(Product Owner)
Từ tháng 11/2021