ĐỘI NGŨ


Eco Mobile có cơ cấu nhân sự rất đặc biệt: Công ty không có các tầng quản lý, chỉ có người sáng lập và các nhóm tự quản. Các thành viên có quyền tự quyết định dựa trên một quy trình tham vấn mà không cần phê duyệt bởi người sáng lập. Các nhóm tự quản có khả năng tự hoạt động độc lập như những Startup nhỏ, có đầy đủ các vai trò chính. Các thành viên trong nhóm có thể chuyển từ nhóm này sang nhóm khác sao cho các thành viên đều được làm việc với những người phù hợp nhất. Dưới đây là danh sách các nhân sự chính thức đang làm việc tại Eco Mobile:

Vũ Văn Tường

(Founder)

Vũ Minh Hải

(Designer)

Nguyễn Văn Trung

(Developer)

Vũ Thị Ánh Nguyệt

(Product Owner)

Phạm Thanh Tân

(Developer)

Bùi Chí Hướng

(Product Owner)

Nguyễn Thị Thu

(Product Owner)

Vương Thị Hà

(Human Resources)

Nguyễn Đức Lâm

(Developer)

Nguyễn Hồng Hà

(Developer)

Nguyễn Hữu Chính

(Developer)

Chu Hồng Phúc

(Product Owner)

Nguyễn Ngọc Tú

(Designer)

Bùi Thị Lan Anh

(Product Owner)

Trần Vũ Nam Anh

(Product Owner)

Nguyễn Văn Tình

(Developer)

Hồ Lê Huy

(Designer)

Nguyễn Quang Huy

(Developer)

Phan Thu Thanh Huyền

(Accounting)

Hoàng Thu Trang

(Product Owner)

Nguyễn Triều Vũ

(Designer)

Tống Thị Thu Uyên(Designer)

Bùi Thị Thuý Trinh

(Designer)