LỊCH SỬNHỮNG CỘT MỐC NỔI BẬT

Tháng 9/2019

 • Chuyển đổi công ty toàn diện sang "Thế Giới Quan Màu Xanh Ngọc"
 • Thay đổi toàn diện bộ máy: quy trình, cơ cấu, cơ chế, văn hóa, hoạt động, ...
 • Có 17 triệu người dùng.
 • Tối ưu đội ngũ còn 20 nhân sự.

Tháng 05/2019

 • 29 nhân sự.
 • Hoàn thiện mô hình nhân sự, hệ thống đánh giá, cơ chế rõ ràng,....
 • Xác định rõ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi….
 • Cải tiến văn hóa công ty.

16/11/2018

 • 23 nhân sự.
 • Thành lập công ty TNHH Eco Mobile.

Tháng 04/2018

 • 15 nhân sự.
 • Mở rộng phát triển sản phẩm.

Tháng 07/2017

 • 7 nhân sự offline, 2 nhân sự online.
 • Bắt đầu có lợi nhuận.
 • Làm việc tại Co-working.

Tháng 04/2017

 • Team Eco Mobile thành lập.
 • 2 nhân sự offline, 1 nhân sự online.
 • Làm việc tại nhà.