TUYỂN DỤNG


Lập trình và phối hợp với nhân sự Marketing, Thiết kế để cùng xây dựng và phát triển sản phẩm phần mềm Mobile App Android....

Thiết kế giao trải nghiệm người dùng, giao diện người dùng , các thành phần icon, banner quảng cáo cho app Android...

Lập trình và phối hợp với nhân sự Marketing, Thiết kế để cùng xây dựng và phát triển sản phẩm phần mềm Mobile App Android....