TUYỂN DỤNG


Nghiên cứu thị trường, lên ý tưởng, phối hợp với lập trình viên và nhân sự thiết kế để xây dựng và phát triển, marketing sản phẩm.

Nghiên cứu thị trường, lên ý tưởng, phối hợp với lập trình viên và nhân sự thiết kế để xây dựng và phát triển, marketing sản phẩm.

Lập trình và phối hợp với nhân sự Marketing, Thiết kế để cùng xây dựng và phát triển sản phẩm phần mềm Mobile App Android....

Thiết kế giao trải nghiệm người dùng, giao diện người dùng , các thành phần icon, banner quảng cáo cho app Android...

Thực hiện các vấn đề liên quan đến giấy tờ công ty, làm việc với các bên dịch vụ để khai báo thuế, BHXH, ....