TUYỂN DỤNG


Lập trình và phối hợp với nhân sự Marketing, Thiết kế để cùng xây dựng và phát triển sản phẩm phần mềm Mobile App Android....

Lên ý tưởng sản phẩm Mobile App, phân tích thị trường, phân tích hành vi người dùng, tối ưu các chiến dịch marketing sản phẩm....