Văn hóa

image_3K

Văn hóa 3K

Không vi phạm
Tuân thủ chính sách, điều luật của đối tác cũng như Pháp luật Nhà nước ở mức cao nhất.

Không sợ thay đổi
Không có điều gì là mãi mãi phù hợp, chúng ta cần cấp tốc thay đổi, cải tiến khi phát hiện ra những điều không còn phù hợp với thực tại

Không cảm tính
Khi đánh giá mọi việc cần đầy đủ 3 bước: Tổng hợp thông tin đa chiều - Phân tích quy luật - Đưa ra quyết định. Không cảm tính quyết định theo cảm xúc, định kiến bất chợt khi chưa có đủ thông tin và phân tích kỹ lưỡng.

Văn hóa 3T

Trung thực
Trung thực với chính bản thân mình và đồng nghiệp trong cách làm việc cũng như cư xử, sinh hoạt tại công ty.

Tôn trọng
Cần tôn trọng đồng nghiệp từ cách ứng xử đến lời nói.

Trách nhiệm
Tinh thần trách nhiệm cao. Đã nhận nhiệm vụ là cố gắng hoàn thành với kết quả, tiến độ và chất lượng hết mức trong mọi hoàn cảnh.

image_3T
image_3C

Văn hóa 3C

Cầu tiến
Luôn luôn có khát vọng được học hỏi cái mới, được phát triển bản thân, được thăng tiến trong công việc.

Chủ động
Chủ động giúp đỡ, giải thích để đồng nghiệp hiểu công việc.
Chủ động đề xuất giải pháp tối ưu để cùng giải quyết công việc chung tốt nhất.
Chủ động liên hệ, làm việc với các bên liên quan công việc.
Dám làm cái mới, dám chịu rủi ro.

Chia sẻ
Chia sẻ mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, vấn đề bức xúc với đúng người, đúng hoàn cảnh.