Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đầy đủ các quy định thuế hiện hành liên quan đến việc kinh doanh ứng dụng di động tại Việt Nam đối với doanh nghiệp, từ đó đưa ra những lưu ý quan trọng giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và bền vững trong thị trường đầy tiềm năng này.

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, kinh doanh mobile app tại Việt Nam đang trở thành một lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà phát triển. Tuy nhiên, song song với những cơ hội mang lại, việc kinh doanh mobile app cũng đối mặt với nhiều thách thức, trong đó vấn đề về thuế là một yếu tố không thể bỏ qua. 

Trong quá trình làm, Eco Mobile luôn tự hào vì đã và đang là một doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về thuế. Chúng tôi hiểu, việc hiểu về thuế và đóng thuế đầy đủ không chỉ là để tuân thủ pháp luật, mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động

Lưu ý: Bài viết này cập nhật ngày 31/05/2024 và không cam kết độ chính xác về luật, chỉ là tài liệu tham khảo. Eco Mobile không chịu trách nhiệm về độ chính xác của bài viết. Người đọc cần làm việc trực tiếp vơi cán bộ thuế tại khu vực để nắm được thông tin chính xác nhất.

Để cho bài viết được dễ hiểu và minh bạch nhất, chúng tôi sẽ phân tích riêng các khoản thuế liên quan đến doanh thu và chi phí. 

A. CÁC KHOẢN THUẾ LIÊN QUAN ĐẾN DOANH THU

Về doanh thu, với ngành mobile app có 2 loại doanh thu chính: Doanh thu từ gắn quảng cáo trong ứng dụng, và doanh thu từ việc bán in-app purchases. 

I. Doanh thu đến từ việc gắn quảng cáo trong ứng dụng

Với nguồn doanh thu này, doanh nghiệp phải chịu 2 loại thuế:

 1. Thuế Giá trị gia tăng: Thuế suất 10% căn cứ theo công văn số 405/CT-TTHT ngày 14/01/2016

Để hiểu rõ về các quy định cụ thể trong công văn, bạn có thể đọc kĩ hơn TẠI ĐÂY

 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng mức thuế 20% với lợi nhuận trước thuế 

Trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, mức thuế suất phổ thông 20% được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ có lợi nhuận tính thuế. Bạn có thể đọc kĩ hơn TẠI ĐÂY

II. Doanh thu đến từ khoản bán tính năng trong ứng dụng (in-app purchases)

 1. Thuế giá trị gia tăng: Đây là phần doanh thu không chịu thuế căn cứ theo công văn số 71494/CTHN-TTHT ngày 05/10/2023

Để hiểu rõ hơn, bạn có thể đọc TẠI ĐÂY

 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Hiện tại, Eco Mobile vẫn đang đóng mức thuế 20% với lợi nhuận trước thuế.

Tuy nhiên, bạn có thể tìm hiểu thêm về khoản ưu đãi thuế 15 năm mà nhà nước dành cho các doanh nghiệp căn cứ theo thông tư 78/2014/TT-BTC

Ngoài các yếu tố được bên thuế đưa ra, nếu doanh nghiệp của bạn đáp ứng được 7 bước của bộ thông tin, bạn hoàn toàn có khả năng nhận khoản ưu đãi thuế 15 năm. 

7 bước của bộ thông tin bao gồm: 

Bước 1: Phân Tích & Lên Kế Hoạch.

Bước 2: Xác Định Yêu Cầu.

Bước 3: Thiết Kế & Tạo Mẫu Thử

Bước 4: Phát Triển Phần Mềm.

Bước 5: Kiểm Thử

Bước 6: Triển Khai Trên Môi Trường Khách Hàng Sử Dụng.

Bước 7: Bảo Trì & Cập Nhật.

Căn cứ theo khoản 1 điều 20 thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung bởi khoản 11 điều 12 thông tư 96/2015/TT-BTC), mức thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tính năng bán hàng lại có những quy định riêng theo từng năm hoạt động của Công ty. Cụ thể: 

 • Trong thời hạn 4 năm, doanh nghiệp được miễn thuế TNDN;
 • Trong 9 năm tiếp theo, giảm 50% thuế TNDN phải nộp;
 • Trong thời hạn 15 năm, mức thuế suất thuế TNDN là 10%.

Hiện tại, Eco Mobile cũng đang hoàn tất hồ sơ thuế để có thể nhận được mức ưu đãi thuế 15 năm này. 

B. ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN CHI PHÍ CHẠY QUẢNG CÁO, CÁC CHI PHÍ PHỤC VỤ KINH DOANH CHI TRẢ CHO TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI

Trong phần này, để bao quát được nhiều trường hợp hơn, chúng ta sẽ chia ra 2 phần: Các đơn vị đã đóng thuế tại Việt Nam và các đơn vị chưa đóng thuế tại Việt Nam. 

Chi phí chạy quảng cáo đối với các đơn vị đã đóng thuế tại lãnh thổ Việt Nam

 1. Chi phí chạy quảng cáo các đơn vị đã nộp thuế tại lãnh thổ Việt Nam có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Sau đây là danh sách những đơn vị đã đóng thuế trên lãnh thổ Việt Nam: 

Căn cứ theo Công văn 36815/CTHN-TTHT của Tổng cục Thuế thành phố Hà Nội, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Vậy nên, trong trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư 80/2021/TT/BTC thì:

Doanh nghiệp mua dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài không phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài;

Còn doanh nghiệp được ghi nhận chi phí quảng cáo vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nếu thỏa mãn điều kiện: 

+ Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt;

+ Chi phí này phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của công ty;

+ Có hóa đơn  với đầy đủ, chính xác 3 thông tin: tên công ty, địa chỉ công ty và MST công ty.

Khi đó, chi phí chạy quảng cáo sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

 1. Chi phí chạy quảng cáo các đơn vị đã nộp thuế tại lãnh thổ Việt Nam có được khấu trừ thuế GTGT không?

Theo Khoản 1 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT được khấu trừ thì để doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng 1 trong 3 điều kiện sau:

 • Có hóa đơn giá trị GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào;
 • Có chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu;
 • Có chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP định nghĩa: “Hóa đơn GTGT là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ…”.

Và theo mục c Khoản 1 Điều 77 Thông tư số 80/2021/TT-BTC quy định phương pháp khai thuế của nhà cung cấp nước ngoài quy định: “c/ Nhà cung cấp ở nước ngoài nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu”.

Kết luận lại, các đơn vị đã nộp thuế tại lãnh thổ Việt Nam đang nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu, không phải phương pháp khấu trừ, nên hóa đơn xuất ra không phải là hóa đơn GTGT, không thỏa mãn điều kiện khấu trừ thuế GTGT tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Vì thế, phần thuế VAT trên hóa đơn của các đơn vị đã nộp thuế tại lãnh thổ Việt Nam không được kê khai khấu trừ thuế mà chỉ được ghi nhận vào chi phí hợp lý của công ty.

II. Chi phí chạy quảng cáo đối với các đơn vị không thực hiện đóng thuế trên lãnh thổ Việt Nam: 

Khác với các đơn vị đã đóng thuế trên lãnh thổ Việt Nam, đối với các đơn vị chưa đóng thuế, bạn cần phải đóng thuế GTGT và thuế TNDN. Cụ thể mức đóng như sau: 

 • Mức đóng thuế GTGT: 5% được khấu trừ thuế khi kê khai thuế GTGT
 • Mức đóng thuế TNDN: 5% được đưa vào chi phí

Thông tin chi tiết bạn có thể đọc thêm TẠI ĐÂY

III. Thuế Giá trị gia tăng với chi phí chạy quảng cáo Google Ads

Ngoài ra, Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, tất cả giao dịch bán hàng trên Google Ads ở Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là 5% trên tổng số tiền. Tổng số tiền bằng với số tiền sử dụng chia cho 0,95.

Ví dụ minh họa: với khoản thanh toán 100 đô la Mỹ trên Google Ads, những thông tin sau sẽ xuất hiện trên hoá đơn của Google:

*Doanh thu chịu thuế GTGT = 100 đô la Mỹ / (100% – 5%) = 105,26 đô la Mỹ.

Thuế GTGT = 5% x 105,26 đô la Mỹ = 5,26 đô la Mỹ

 • Đối với phương thức thanh toán trả trước: Thu phí 5% trực tiếp.
 • Đối với phương thức thanh toán trả sau: Phí 5% sẽ được tính theo số tiền chi tiêu cho quảng cáo hàng tháng (tính đến ngày lập hóa đơn).

Thông tin chi tiết bạn có thể xem thêm TẠI ĐÂY

IV. Các khoản phụ phí ở từng khu vực tài phán

Google có thể tính thêm chi phí vận hành theo luật định hoặc Thuế dịch vụ kỹ thuật số (DST) ngoài chi phí quảng cáo mỗi khi một quảng cáo được phân phát ở những khu vực tài phán cụ thể, bất kể địa điểm thực tế của doanh nghiệp. Các khoản phụ phí mới này liên quan đến chi phí kinh doanh khi quảng cáo được phân phát ở những khu vực tài phán này.

Cụ thể những quốc gia bị tính thêm phụ phí và mức phụ phí thực tế là:

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể truy cập TẠI ĐÂY

Các vấn đề về thuế đối với doanh nghiệp khi kinh doanh Mobile App rất phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về cả luật pháp quốc tế và quốc gia. Việc hiểu rõ và tuân thủ các quy định thuế không chỉ giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững và uy tín của doanh nghiệp trong thị trường quốc tế.

Chia sẻ

Bài viết liên quan