Category: Blog

28/09/2022
Vi phạm chính sách “Disruptive Ads” – quảng cáo gây rối: Các trường hợp và cách khắc phục
Có khi nào bạn mở mail ra, với tinh thần đón nhận những tin tốt đẹp, thì lại gặp phải mail báo app bị reject từ Google với nội dung như thế này hay chưa: “We have determined your app contains code to facilitate Disruptive Ads – Chúng tôi đã xác định rằng ứng dụng […]
Xem chi tiết