HOẠT ĐỘNG


Đào tạo | Kỹ năng kết nối phối hợp khi làm việc từ xa (13/12/2021)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Gói bánh chưng Tết 2021 ( 21-22/01/2021 )

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Giáng sinh 24/12/2020

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Video:

Sinh nhật 2 tuổi - 16/11/2020

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Ngày phụ nữ Việt Nam - 20/10/2020

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Du lịch Nha Trang - Hè 2020

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Teambuilding - Tháng 11/2020

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Du lịch Cát Bà - 05/07/2019

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image